Banqueta nº 3

feta amb fusta de pollancre
Embalcada a mà i envernissada en to noguer

Es un producte artesanal de la 
província de valència.

Mides:

28 cm alt
35 cm llarg
28 cm ample